Direktoratet for Sikkerhet og beredskap påpkere blant annet at "Ladekabel skal ikke forlenges med skjøteledning grunnet fare for skade og varmgang. Unntaktsvis kan skjøteldening benyttes ved nødladning. Under ingen omstendigheter må kabel legges over fortau eller vei der den kan bli skadet eller forårsake skade.

Styret observerer at det er flere elbileiere i borettslaget som legger kabel over fortau. Styret kan heller ikke se å ha mottatt søknad på etablering av elbil lading samt bekreftelse på at lading skjer betryggende.

Skulle det oppstå brann på grunn av ulovlig lading, vil den enkelte beboer måtte bekoste skadene. 

Borettslagets forsikring dekker ikke slike skader.