Dersom beboer har fått godkjent utgiftene av styremedlem skal søknaden sendes til styremedlen/varamedlem som signerer søknaden og videresender den til Tore Broholt. Regningen blir videre sendt til Obos.
Utgifter som gjelder refusjon av innbetalt depositum må innom styret før det sendes til Obos. Dette gjelder også refusjon ved skifte av vinduer og dører.
Alle søknader fra beboere skal merkes med leilighetsnr samt adresse. Det forutsettes at kontonr for innbetaling er oppført. Søknaden må også inneholde opplysninger om hvem i styret som har forhåndsgodkjent utgiften. Kvitteringer for innkjøp må være stiftet til søknaden.