Styret har fått ny epostadresse: tasenlokka@styrerommet.no.

Ved kontakt til styret, skal det i emnefeltet stå adresse og navn på beboer.