TÅSENLØKKEN BORETTSLAG

INFORMASJON FRA STYRET, JUNI 2016

                                                                                                                                                            

Til alle beboere

Lufting i kjeller

Styret vil oppfordre alle beboere til å sette opp kjellervinduer, slik at det er lufting i kjeller fra tidlig vår til sein høst. Dette er særlig viktig i kjellere hvor det er tørkeskap og tørketromler, noe som genererer ekstremt mye fuktighet i kjelleren.

 

Sprosser

Styret minner alle beboere på at alle terrasse- /verandadører og vinduer skal ha påmontert sprosser.

 

Parkering

På Generalforsamlingen 12. mai 2016 var parkeringssaken oppe til votering på nytt igjen. Alle nye forslag ble nedstemt, det betyr at dagens tekst i vedtektene er gyldig. Det er fortsatt ikke lov til å parkere på fellesarealer, hageparseller eller andre områder som tilhører borettslaget.

 

Bordtennisbord

Det er fra initiativrike beboere kjøpt inn et utendørs bordtennisbord som står på Lille Lekeplass. Da er det bare å løpe og kjøpe racket og baller, og bruke bordet når det er ledig.

 

Skifte av tak i JV 32

Arbeidet med å skifte tak starter i uke 25 og vil pågå i ca 7 uker. Det er Krogsbygg AS som er ansvarlig utfører.

 

Byggeaktivitet

Det er fortsatt stor byggeaktivitet i borettslaget. Vi kan nevne tilbygg i JV 28 og JV 30. Ny knott i SPV 13 og SPV 11 er i gang med sin knott. SPV 15 nærmer seg også en slutt, arbeidene der vil være ferdig ca september.

Vi har også behandlet byggesøknader for:

Spångbergveien 3 A

Tåsenveien 16 A

 

Besøk gjerne våre hjemmesider, der legger vi ut nyttig info:

http://www.tasenhageby.no/

Ved innmelding av skader/klager i borettslaget oppfordres beboerne til å ringe/kontakte styret i tiden kl. 09.00 - 21.00.

 

 

Styret benytter anledningen til å ønske nye andelseiere velkommen i borettslaget, og til å ønske nye og gamle andelseiere en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen Styret