Styret registrerer at det er enkelte hus som har noe høyt strømforbruk på felles sikringsskap.

Styret vil iverksette kontroll med hus hvor det er høyt forbruk, for å se om det er noe feil.

Det er kun tørkeskap, gårdslys, pumpe til drenering og lys i felles trappeløp, kjeller og loft som skal være tilkoblet felles sikringsskap.

Annen tilkobling er forbudt og vil vurderes anmeldt.