For beboere

Refusjon

Refusjon av utgifter skal godkjennes av styret før innsending.

Bruk følgende adresse:

utlegg.obos.no

Du må da laste opp kvittering og føre opp kontonummer som beløpet skal refunderes til.

 

NB!!

Alle bestillinger gjort for borettslaget skal ha fakturaadresse:

Dette må forhåndsgodkjennes av styret før besilling.

Borettslaget ber alle leverandører om å sende ehf faktura.

org. nummer 963341385

 Fakturaadresse:
Tåsenløkkens Boligselskap
Selskapsnr. 5648
Postboks 6666, St. Olavs plass
0129 Oslo