For beboere

Boligtyper

Våre hustyper

 

Hustype 1: Store hus(2 hele etasjer) med valmet tak(8 stk)
Jutulveien 33 og 35, Tåsenveien 12 og 16, Spångbergveien 5,7 og 9.

Hustype 2: Små hus(takoppløft i 2 etg) med saltak(21 stk)
Jutulveien 28,29,30,31,32,37 og 39.Tåsenveien 10, 14, 18,20 og 21, Spångbergveien 1,3,11,13, 15,17, 19, 21 og 23.
 

Hustype 3: alle hus er omgjort til hustype 2