Styret

For at vi skal kunne håndtere din henvendelse mest mulig effektivt bør du benytte post@tasenhageby.no når du kontakter Styret.

 

Styret besår av:


Styreleder

Kjell Olav Maldum

Adr: Spångbergveien 7

Tlf: 90 96 39 99

E-post: post@tasenhageby.no

Husansvar:

Spångbergveien 11,17,19,21

Tåsenveien 10 

 

Styremedlem

Renate Salomonsen

Adr: Spångbergveien 15

Tlf: 99 02 68 18

E-post: post@tasenhageby.no

Husansvar:

Spångbergveien 1,3,5,7,9

 

Styremedlem

Sten-Rune Lyngstad

Adr: Spångbergveien 21

Tlf:  95 52 05 18

E-post: post@tasenhageby.no

Husansvar:

Jutulveien 30,32,37
 
Tåsenveien 14A-H
 

Styremedlem 

Tore Broholt

Adr: Tåsenveien 14D

Tlf: 92 05 23 82

E-post: post@tasenhageby.no
 

Husansvar:

Spånbergveien 13,15

Tåsenveien 12,16A og B 

 

Styremedlem

Hanne Rasch Rognmo

Tåsenveien 18

Tlf:  

E-post: post@tasenhageby.no

Husansvar:

Tåsenveien 20 og 21

Spångbergveien 23, Jutulveien 28 og 29

 

1.varamedlem

Leon Mathisen

Spångbergveien 3

Tlf:

E-post: Post@tasenhageby.no

 
Husansvar:
 

Jutulveien 31,33,35,39

Tåsenveien 18

 

 

 
2. varamedlem  Marie Johannesen      Tåsenveien 18  
   
   
Valgkomite  
Ingrid Cecilie Eriksen                             Tåsenveien 14D  
Kari Wæge                                             Jutulveien 28  
Asbjørn Akerlie                                       Spångbergveien 9  

 

Borettslagets e-post adresse er:

post@tasenhageby.no