For beboere

Refusjon

Refusjon av utgifter skal sendes til styret.

Her finner du Søknadskjema for refusjon av utgifter

 

NB!!

Alle bestillinger gjort for borettslaget skal ha fakturaadresse:

Dette må forhåndsgodkjennes av styret før besilling.

 
Tåsenløkkens Boligselskap
Selskapsnr. 5648
Postboks 6666, St. Olavs plass
0129 Oslo