Tåsenløkken Borettslag


Velkommen til vårt borettslag i Tåsenveien, Spångbergveien og Jutulveien.

 

Kontaktinformasjon

Adresse: Tåsenveien, Spångbergveien
og Jutulveien.
Telefon:
E-post: post@tasenhageby.no

Forsikringsselskap: IF..
Polisenr.: SP 565901
Telefon: 02333
Kontaktinformasjon

Saksbehandlingssytem

Styret benytter saksbehandler systemet kayako.

Link til Kayako http://tasenhageby.kayako.com/

For å melde inn nye saker, må det sendes epost til post@tasenhageby.no